Ledig leilighet i nybygg

I Thorshaug borettslag på Austmarka er det flyttet inn i 4 leiligheter, og 2 er nå under bygging. Byggetrinn 3 med 2-4 leiligheter er under planlegging.
Interesserte kan ta direkte kontakt med Nordbohus a.s. i Kongevegen 86, 2211 Kongsvinger, tlf. 62 82 13 30 – 930 06 448 for nærmere opplysninger.
For mer informasjon om DES Kongsvinger og klubbens vedtekter, se klubbens nettside www.deskongsvinger.no

Ektefeller og samboere i DES

Ved innmelding i klubben er det vanlig å registrere sin ektefelle eller samboer på innmeldingsskjemaet. Men ektefeller og samboere er ikke likestilt. Det er også forskjell på samboere med og uten samboerkontrakt. Dette kan få konsekvenser når den ene av partene dør. Under Inn- og utmelding på denne nettsiden har vi nå lagt inn gjeldende bestemmelser.

Ingen DES i blokk?

På spørsmål om noen av våre medlemmer kan tenke seg å bo i blokk, det vil i praksis si leiligheter med trapp og/eller heis, har vi til nå fått kun 1 tilbakemelding. Vi vil svært gjerne motta flere reaksjoner på utspillet vårt!

Det er nå avklart at det ikke blir DES-leiligheter i høyblokka som skal reises mellom Møbelringen og Coop Extra (den nedlagte bensinstasjonen) Leilighetene vil bli solgt som selveier-leiligheter til fast pris. Det vil bli holdt orienteringsmøte om prosjektet når salget starter, og annonse om dette kommer i Glåmdalen.

Fremtidige muligheter

Styret i klubben har løpende kontakt og møter med utbyggere, boligutviklere og kommunen for å finne sentrumsnære og tilgjengelige tomter eller eksisterende bygningmasse som lar seg konvertere til DES-leiligheter.

DES på Roverud?

Sammen med Nordbohus a.s. har DES Kongsvinger besøkt pensjonistforeningen på Roverud, og informert om klubben og mulighetene for bygging av eldreboliger sentralt på Roverud. Det foreligger flere alternative tomtemuligheter. Videre fremdrift er avhengig av kommunale reguleringsplaner og kjøperinteressen.