Gullivegen 14 er solgt

Leiligheten i Gullivegen 14 er nå solgt til medlem med ansiennitet fra januar 2009.

Fremtidige muligheter

Styret i klubben har løpende kontakt og møter med utbyggere, boligutviklere og kommunen for å finne sentrumsnære og tilgjengelige tomter eller eksisterende bygningmasse som lar seg konvertere til DES-leiligheter.

DES på Roverud?

Sammen med Nordbohus a.s. har DES Kongsvinger besøkt pensjonistforeningen på Roverud, og informert om klubben og mulighetene for bygging av eldreboliger sentralt på Roverud. Det foreligger flere alternative tomtemuligheter. Videre fremdrift er avhengig av kommunale reguleringsplaner og kjøperinteressen.