DES-boliger på Roverud

DES Kongsvinger vil i samarbeid med Nordbohus Kongsvinger undersøke om det
er interesse for etablering av DES boliger på Roverud.
Invitasjon er sendt til medlemmer med adresse Roverud, Lunderseter, Hokkåsen
og Brandval.

Les mere

Ektefeller og samboere i DES

Ved innmelding i klubben er det vanlig å registrere sin ektefelle eller samboer på innmeldingsskjemaet. Men ektefeller og samboere er ikke likestilt. Det er også forskjell på samboere med og uten samboerkontrakt. Dette kan få konsekvenser når den ene av partene dør. Under Inn- og utmelding på denne nettsiden har vi nå lagt inn gjeldende bestemmelser.