DES Kongsvinger har i møte med KOBBL gått inn for å utsette byggingen av leiligheter på Holt inntil videre.

Avtaler og planer, samt forslag til tegninger av DES- leiligheter er på plass og det er klart for byggesøknad.

Det arbeides med avtaler med Sykehusstiftelsen og med Kongsvinger kommune om leiligheter i den andre delen av blokka.

Årsaken til utsettelsen er situasjonen i boligmarkedet med høye renter, prisutviklingen og lavt salg av boliger i vårt område. Så snart markedet viser tegn til bedring iverksettes salg av leiligheter og forberedelser for bygging.

Nytt statusmøte er satt til medio september.