Borettslagene

Samtlige leiligheter er bygget på ett plan og har 2 soverom, 2 boder og carport. I felleskostnadene ligger nedbetaling av lån, forsikring utvendig hus, snørydding og grusing, renovasjon og Canal Digital kabel tv og bredbånd. Strøm, vann og kloakkgebyr kommer i tillegg.

Leilighetene er organisert som selvstendige borettslag ved Brønnøysundregisteret, og med hvert sitt valgte styre. Forretningsplan utføres i.h.t kontrakt av Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag A/L.

Lunden Borettslag

Borettslaget består av 14 boenheter og ligger i Skriverlunden 1 – 14. Leilighetene ble bygget i 1990, og har en boligflate på 78 m2.

– Fra 1. januar 2013 er avdrag på boliglånet inkludert i felleskostnadene.

Skriverlunden 1 og 2 har kun 1 soverom. Boligflaten er ca. 70 m2.

Skriverlunden 3 og 4 har låsbar garasje, øvrige leiligheter har carport.

Gullibrinken Borettslag

Svensrudhamna

Borettslaget består av 18 boenheter fordelt på 2 byggetrinn:

Gullibrinken 1 med 12 leiligheter i Nedre Badstuveg 22 -32 og Vinterstubben 4 – 14. Leilighetene ble bygget i 1991, og har en boligflate på 78 m2.

Gullibrinken 2 med 6 leiligheter i Svendsrudhavna 6 -11. Leilighetene ble bygget i 2007, og har en boligflate på 85 m2.

Felleshuset har adresse Vinterstubben 16, og leies ut til DES-medlemmer og andre interesserte.

Kontaktperson : Terje Hansen 992 88 999

Vinterstubben

Svensrudhamna

Nedre Badstuveg

Høststubben Borettslag

Høststubben

Gullivegen

Borettslaget består av 45 boenheter fordelt på 4 byggetrinn:

Høststubben 1 med 14 leiligheter i Høststubben 1 – 15, og 4 leiligheter i Gullivegen 10 – 16. Leilighetene ble bygget i 2000, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 2 med 7 leiligheter i Gullivegen 2 – 15, og 9 leiligheter i Sommerstubben 1 -10. Leilighetene ble bygget i 2001, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 3 med 4 leiligheter i Vårstubben 1 -7, og 4 leiligheter i Gullivegen 3 – 9. Leilighetene ble bygget i 2002, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 4 med 3 leiligheter i Gullivegen 18 – 22. Leilighetene ble bygget i 2004, og har en boligflate på 85 m2.

Sommerstubben

Vårstubben

Fjellflokkvegen Borettslag

Borettslaget består av 18 boenheter fordelt på 2 byggetrinn:

Byggetrinn 1 med 12 leiligheter i Fjellflokkvegen 1 – 12. Leilighetene ble bygget i 2015, og har en boligflate på 85 m2.

Byggetrinn 2 med 6 leiligheter i Ballblomvegen 1 – 6. Leilighetene ble bygget i 2015, og har en boligflate på 85 m2.

Felleshuset har adresse Ballblomvegen 7, og leies ut til DES-medlemmer og andre interesserte.

Kontaktperson : Sally Fjellvang 917 53 466

Fjellflokkvegen

Fjellflokkvegen

Ballblomvegen

Ballblomvegen

Thorshaug Borettslag

Borettslaget består av 4 boenheter og ligger på Austmarka. Leilighetene ble bygget i 2018, og har en boligflate på 78 m2.