Styret

Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i De Eldres Boligspareklubb – Kongsvinger

Helge Norvalls – vararepresentant Arve Frydenberg

Helge Norvalls

Leder

951 36 534
helge-no@online.no

Kari Isnes

Sekretær

971 83 571
kaisnes@online.no

Aud Irene Braserud

Styremedlem

452 74 742
ir-bras@online.no

Kjell Rogstadmoen

Vararepresentant

994 15 371
kje-rog@hotmail.com

Matts Henricsson

Revisor

901 21 404
mhenric@online.no

Kari Amble Nærum

Valgkomité

924 15 677
katoamn@gmail.com

Johan Nersveen

Valgkomite, vara

905 46 855
jner@online.no

Arve Frydenberg

Nestleder

915 19 637
arfryd@online.no

Ernst Tommy Thomasson

Kasserer

928 86 910
ern-tho@online.no

Dagrun Nordli

Vararepresentant

977 36 369
dhnordli@online.no

Berit Kleppe

Vararepresentant

996 21 882
svein.kleppe@gmail.com

 Arnfinn Seigerud

Revisor, vara

918 38 732
seigerud@online.no

Grethe Wangen

Valgkomité

412 20 329
aawan@online.no