Generalforsamling for 2020

Styret planlegger gjennomføring av generalforsamling for 2020 i Sanitetens Hus 20. april kl 1800. Datoen for dette kan bli flyttet, avhengig av smittevernregler. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 6. april 2021. Dette sendes...

Ektefeller og samboere i DES

Ved innmelding i klubben er det vanlig å registrere sin ektefelle eller samboer på innmeldingsskjemaet. Men ektefeller og samboere er ikke likestilt. Det er også forskjell på samboere med og uten samboerkontrakt. Dette kan få konsekvenser når den ene av partene dør....