INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2023

Det innkalles til ordinær generalforsamling i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger, mandag 8. april 2024 kl 1800 i Sanitetens Hus Kongsvinger. Saker som ønskes behandlet må være styret v/Martin Sunde Almqvist, Gullivegen 21, 2208 Kongsvinger, malmq@broadpark.no,  i...

INTERESSERT I DES-LEILIGHET PÅ AUSTMARKA?

Det arrangeres Åpen dag i Thorshaugvegen borettslag på Austmarka lørdag 9, september kl 12- 14. Adresse Thorshaugvegen 9, 2224 Austmarka. Det blir orientering fra Nordbohus og DES Kongsvinger om muligheter for å bygge ut med flere DES-leiligheter her. Ingen påmelding,...

STATUS UTBYGGING PÅ HOLT

DES Kongsvinger har i møte med KOBBL gått inn for å utsette byggingen av leiligheter på Holt inntil videre. Avtaler og planer, samt forslag til tegninger av DES- leiligheter er på plass og det er klart for byggesøknad. Det arbeides med avtaler med Sykehusstiftelsen og...

GENERALFORSAMLING DES KONGSVINGER

De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger har generalforsamling for året 2022 i Sanitetens Hus, Kongsvinger, tirsdag 25. april 2023 kl 1800. Dokumenter er tilgjengelige på hjemmesiden deskongsvinger.no. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i...