Generalforsamling for 2020

Kommunen har gitt tillatelse og det gjennomføres generalforsamling tirsdag 20. april kl 1800 i Sanitetens hus. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 6. april 2021. Dette sendes til styrets leder, Martin Sunde Almqvist, e-post:...

Ektefeller og samboere i DES

Ved innmelding i klubben er det vanlig å registrere sin ektefelle eller samboer på innmeldingsskjemaet. Men ektefeller og samboere er ikke likestilt. Det er også forskjell på samboere med og uten samboerkontrakt. Dette kan få konsekvenser når den ene av partene dør....