STATUS UTBYGGING AV DES-LEILIGHETER PÅ HOLT

Kommunestyret rakk ikke å behandle reguleringsplanen for utbygging på Holt før ferien. Neste møte er i september. Der blir både reguleringsplanen og utbyggingsavtale for KOBBL behandlet. KOBBL har startet salget av leiligheter for sin Boviera, dette har ikke noe med...

REFERAT FRA INFORMASJONSMØTE OM DES-LEILIGHETER PÅ HOLT

Møtet ble holdt på Sentrum videregående skole 16.mars 2022 kl 1900. Det møtte 70 – 80 interesserte, hovedsakelig medlemmer i DES Kongsvinger. Styreleder Martin Sunde Almqvist åpnet møtet og informerte om status i DES Kongsvinger med 618 medlemmer totalt og ca. 60 som...

Samarbeid med KOBBL om DES Leiligheter i blokk på Holt

Samarbeidet mellom KOBBL og DES Kongsvinger fortsetter. Utarbeidelse av reguleringsplan for området forventes ferdig våren 2022. Den må vedtas i kommunestyret, forhåpentlig før sommerferien. Byggestart tidligst høsten 2022. Informasjon om leiligheter, størrelse og...

Ektefeller og samboere i DES

Ved innmelding i klubben er det vanlig å registrere sin ektefelle eller samboer på innmeldingsskjemaet. Men ektefeller og samboere er ikke likestilt. Det er også forskjell på samboere med og uten samboerkontrakt. Dette kan få konsekvenser når den ene av partene dør....