I møte med KOBBL og BoMer AS er det avklart følgende:

Reguleringsplan for utbyggingen blir behandlet i Planutvalget 27. september og i Kommunestyret 6. oktober. Dette skulle opprinnelig ha skjedd i sommer før ferien og medfører forsinkelser i oppstart.

KOBBL og BoMer AS danner sammen et utbyggingsselskap som står for utbyggingen på Holt, dette gjelder også for blokka til DES Kongsvinger. Salg av KOBBL-leiligheter i Bovieraen er i gang og byggestart er planlagt til 1. februar 2023, forutsatt at minst 50% av leilighetene er solgt på dette tidspunktet.

Det er presentert forslag til leiligheter i DES-blokka med 2 eller 3 rom (ett eller to soverom/kontor). Størrelse på 3 roms leilighet i underkant av 70 m2 med bodmulighet også i kjeller. Styret setter sammen en komite som ser på utforming av leilighetene. Det legges opp til 6 leiligheter i hver etasje, totalt 24 leiligheter. Denne blokka blir forbundet med en annen blokk med 3 til 4 etasjer, felles heis og trapperom. DES-blokka blir liggende nærmest skøytebanen. Det legges opp til parkering i kjelleren.

Salget av DES-leilighetene starter kort tid etter byggestart for Bovieraen, dvs. tidligst 1. februar 2023, byggetid antas til ca. 12 mnd. De som har satt seg opp på interesseliste blir kontaktet på SMS. Byggestart når minst 50% av leilighetene er solgt.

Priser for leilighetene er ikke klare grunnet usikkerhet rundt entreprise – og materialkostnader og dels fordi tomtekostnad ikke er avklart. Utbygger forsikrer at prisene kommer til å bli lavere enn andre leilighetsprosjekter i Kongsvinger som iverksettes samtidig.

Når det gjelder finansiering legges det opp til 70 % fastlån/felleslån og 30 % eget innskudd.

DES Kongsvinger bidrar i salgsarbeidet, men har ingen økonomiske forpliktelser.

Vedtekter og retningslinjer for DES-leiligheter og omsetning skal gjelde for disse leilighetene, dog slik at utbygger har rett til å selge eventuelle usolgte leiligheter ved ferdigstilling til andre.