GENERALFORSAMLING DES KONGSVINGER

De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger har generalforsamling for året 2022 i Sanitetens Hus, Kongsvinger, tirsdag 25. april 2023 kl 1800. Dokumenter er tilgjengelige på hjemmesiden deskongsvinger.no. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i...

STATUS UTBYGGING AV DES-LEILIGHETER PÅ HOLT

Kommunestyret rakk ikke å behandle reguleringsplanen for utbygging på Holt før ferien. Neste møte er i september. Der blir både reguleringsplanen og utbyggingsavtale for KOBBL behandlet. KOBBL har startet salget av leiligheter for sin Boviera, dette har ikke noe med...

REFERAT FRA INFORMASJONSMØTE OM DES-LEILIGHETER PÅ HOLT

Møtet ble holdt på Sentrum videregående skole 16.mars 2022 kl 1900. Det møtte 70 – 80 interesserte, hovedsakelig medlemmer i DES Kongsvinger. Styreleder Martin Sunde Almqvist åpnet møtet og informerte om status i DES Kongsvinger med 618 medlemmer totalt og ca. 60 som...