Styret i DES Kongsvinger har med grunnlag i nåværende situasjon i boligmarkedet, med lavt salg og reduserte priser på boliger, økte renter og materialpriser, valgt å utsette oppstart i salget av leiligheter i blokk på Holt. Dette er i samråd med utbygger KOBBL. Det arbeides fortsatt med tegninger og samarbeidspartnere for finansiering av denne utbyggingen.
Styret vil legge fram for Generalforsamlingen i DES Kongsvinger 25. april mer informasjon med tegninger, vurdering av priser, oppstart etc.