DES-klubben i Kongsvinger

De Eldres Boligspareklubb i Kongsvinger ble stiftet i samarbeid med Vinger Sparebank på et møte på Vinger hotell 12. mai 1986. Det ble der valgt et interimsstyre med Mikael Næss som formann.

Formålet var å hjelpe eventuelle medlemmer til å skaffe seg egnet bolig i alderdommen – boliger som var spesielt utformet med tanke på eldre menneskers praktiske og sosiale behov. Dannelse og drift av DES-klubber er et godt supplement til eldreomsorgen og en økonomisk gevinst for kommunene.

Våre borettslag

Se mer informasjon om våre borettslag her.

Kjøp og salg

Se ledige leiligheter her, og finn ut hvordan du kjøper eller selger bolig.

Innmelding

Her kan du hente innmeldingsblankett og se informasjon om innmelding.