DES-klubben i Kongsvinger

De Eldres Boligspareklubb i Kongsvinger ble stiftet i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet 12. mai 1986. Interimstyrets leder var Mikael Næss, og første valgte leder i klubben var Gunnar Taalesen.

Klubbens formål er å hjelpe medlemmene til å skaffe seg egnet bolig i alderdommen – boliger som er utformet med tanke på eldre menneskers praktiske og sosiale behov. DES-klubben er et godt supplement til eldreomsorgen og en økonomisk gevinst for kommunen.

Våre borettslag

Se mer informasjon om våre borettslag her.

Kjøp og salg

Se ledige leiligheter her, og finn ut hvordan du kjøper eller selger bolig.

Innmelding

Her kan du hente innmeldingsblankett og se informasjon om innmelding.