Ektefeller og samboere

Her kan du hente en innmeldingsblankett (PDF) for medlemskap i DES-klubben. Blanketten fylles ut og sendes styreleder per epost malmq@broadpark.no eller som brevpost til Martin Sunde Almqvist, Gullivegen 21, 2208 Kongsvinger.

I klubbens vedtekter står det i § 2 siste setning at medlemskap ikke kan arves. Men hva skjer dersom en ektefelle eller en samboer går bort? Kan ektefellen eller samboeren fortsatt bo i boligen? Her gjelder reglene om en ektefelle/samboers rett til å sitte i et uskiftet bo. Reglene er forskjellige for ektefeller og samboere. Disse reglene gjelder som bakgrunnsrett og er derfor ikke regulert i vedtektene våre. Medlemmene våre bør derfor kjenne til følgende bestemmelser :

Ektefeller

Det er svært vanlig når den ene ektefellen dør, at den gjenlevende blir sittende i uskiftet bo. Helt konkret er det slik at politiet sender en melding til tingretten når noen dør. Tingretten sender deretter et brev til gjenlevende ektefelle med erklæring om uskifte, som gjenlevende må fylle ut, dersom det ikke skal foretas et skifte etter avdøde. En gjenlevende ektefelle har nemlig lov til å utsette arveoppgjøret til han eller hun selv dør. Ekteparets egne barn kan ikke nekte den gjenlevende dette. En uskifteattest er en slags erklæring om at den gjenlevende ektefellen overtar alt etter den avdøde, både gjeld, formue og eiendom.

Dersom den avdøde har særkullsbarn, stiller saken seg annerledes. I motsetning til egne barn, kan den avdødes særkullsbarn kreve at det foretas et skifte, og altså sette en stopper for at den gjenlevende ektefellen, altså stefar eller stemor, får bli sittende i uskiftet bo.Men stebarn kan gi forhåndssamtykke til at stemoren eller stefaren får sitte i uskiftet bo når moren eller faren dør.

 

Samboere

Samboere har ofte et større sikringsbehov enn ektefeller på grunn av arvereglene. Når samboere flytter sammen ønsker man gjerne at den andre skal kunne overta boligen hvis den ene faller fra. Samboere har dårligere rettigheter enn det ektefeller har. Samboere har lov til å sitte i uskiftet bo hvis de har eller venter felles barn. Uten felles barn har ikke samboere rett til å sitte i uskifte. Dette gjelder for felles bolig og innbo. Barna og samboer kan avtale at den andre samboeren skal kunne sitte med boligen. Ved samboers død arver deretter barna boligens verdi på vanlig måte.

 

Ektepakt for samboere

For ektefeller er det laget et eget skjema (ektepakt) for opprettelse av økonomiske avtaler. Dette skjema kan tinglyses. Ektefeller kan ved opprettelse av ektepakt, langt på vei overstyre og presisere spørsmål knyttet til særeie, felleseie, skjevdeling, likedeling, gaver osv. Det er et eget tinglysingsregister i Brønnøysund. Det er egne lovbestemmelser for hvilke løsninger som kan avtales i en ektepakt og hvordan ektepakten skal opprettes, undertegnes og bevitnes.

Det finnes ikke tilsvarende regler for samboere. Samboere er henvist til å skrive en egen avtale / kontrakt seg imellom. Det er ikke mulig å tinglyse slike samboerkontrakter. Det er ingen ferdige skjemaer og ingen særskilte regler om hvordan samboeravtaler skal underskrives og bevitnes. Det er vanlig å skrive en ordinær kontrakt som dateres og underskrives av begge parter. Det er også vanlig at man har vitner. Samboerne bør ha hvert sitt eksemplar av samboerkontrakten som de oppbevarer på betryggende måte. Det kan være fornuftig å ha en kopi av avtalen på jobben eller et annet sted utenfor hjemmet. Det er også smart å scanne en kopi og ha på mail eller i «skyen». (Kilde : Bladet VIOVER60 okt.2019)