Bono Oppgjør

RUTINEBESKRIVELSE
FOR
BESTILLING AV OPPGJØRSOPPDRAG
FOR DES-KLUBBEN KONGSVINGER

DES-klubben Kongsvinger har en avtale med KOBBL AL om levering av tjenester ved overføring av andel. Selve oppgjøret utføres av Bono Oppgjør AS som er samlokalisert med KOBBL AL.

Fremgangsmåten for disse oppgjørene er som følger:

1. Selger kontakter Bono Oppgjør AS ved advokat Susanne Engen tlf: 62 82 37 37 eller epost:
engen@bonooppgjor.no for bestilling av oppgjørsoppdraget.
DES Kongsvinger gir kontaktinformasjon med fødsels- og personnummer og telefon-nr. på selger og kjøper (heretter : partene) til mm@kobbl.no.

2. Advokat Engen tar kontakt med både kjøper og selger for å avklare tidspunkt for kontraktsmøte. Før kontraktsmøtet kan holdes må følgende dokumenter leveres:

a) Takst:
Takst utføres av den takstmannen som DES-klubben har utpekt.
b) Personalia for kjøper og selger:
Det vil si navn, fødsels- og personnummer, adresse, epost og direkte telefonnummer. c) Fullmakt:
Dersom hjemmelshaver har gitt fullmakt (f.eks. til en slektning) til å forestå salget, må denne fullmakten leveres til advokat Marthinsen slik at hun kan sjekke at denne oppfyller formkravene. Kontakt oss for fullmaktsskjema da det gjelder strenge krav til denne.

d) Verge:
Dersom selger ikke er i stand til å selge selv og ikke i stand til å gi fullmakt så må eventuelt verge være avklart med Fylkesmannen før salget kan gjennomføres. Mer informasjon om dette finnes på www.vergemaal.no hvor man blant annet finner skjema for begjæring om verge.

e) Dødsbo:
Dersom det er et dødsbo så må vi ha uskifteattest/skifteattest og igjen fullmakt hvis det kun er en av arvingene som skal forestå salget.

3. Dato for kontraktsmøte settes etter pkt. a – e er avklart. Advokat Marthinsen sender innkalling til kjøper og selger.

4. Før kontraktsmøtet må partene ha tenkt gjennom følgende:
a) Hvilken dato ønsker man for overtagelse?
b) For selger: hvilken konto skal oppgjøret inn på?
c) For kjøper: hvordan skal kjøpet finansieres? Ved egenkapital og/eller lån?

Til kontraktsmøte må gyldig legitimasjon medbringes (bankkort med bilde, pass eller førerkort).

På kontraktsmøtet skal både kjøper og selger fylle ut et oppgjørsskjema og vi trenger også et kontonummer fra kjøper som vi kan utbetale eventuelle overskudd til (noen ganger utbetaler banken for mye penger eller så kan kjøper innbetale et gebyr for mye som de skal ha tilbake)

Selger har ansvar for strøm, vann, husleie, forsikring av boligen frem til overtagelsen. Selger må ha innboforsikring til og med dagen for overtagelsen. Kjøper må tegne innboforsikring fra overtagelsen. Kjøper skal betale kjøpesummen pluss omkostninger og et gebyr til DES Kongsvinger på kr. 5.000 innen overtagelsen. Selger må få bekreftet fra advokat Marianne Martinsen at disse pengene har kommet inn før selger overleverer nøkler til kjøper og gjennomfører overtagelsen.

Partene må selv sørge for måleravlesninger i leiligheten. Hverken DES-klubben, borettslaget, KOBBL eller BONO Oppgjør gjør dette, uten at dette eventuelt er uttrykkelig avtalt.

På kontraktsmøtet avtaler selger og kjøper tid og sted for et overtagelsesmøte. Normalt holdes overtagelsesmøtet i leiligheten.

Kontraktsmøtet varer normalt en times tid.

Kostnadene ved eierskiftet fordeler seg slik mellom selger og kjøper :

Selger betaler for taksten direkte til takstmannen. Kostnadene i forbindelse med taksten er ikke en del av oppgjøret som administreres av BONO Oppgjør as.

Selger betaler :

Oppgjørsoppdrag hos BONO Oppgjør as (kontraktsmøte og oppgjør) kr. 15.350,-
Eierskiftegebyr kr. 5.650,- kr. 21.000,-

Kjøper betaler :

Gebyr til Kartverket for tinglysning av hjemmelsoverføring kr. 430,-
Gebyr til Kartverket for pantedokument kr. 430,-
Grunnboksutskrift kr. 172,-
Gebyr til DES Kongsvinger kr. 5.000,- kr. 6.032,-

Kjøper betaler innskudd i henhold til avholdt takst, og overtar andel av fellesgjeld i borettslaget som fremgår av takstpapirene. Andel av fellesgjeld nedbetales gjennom fellesutgiftene hver måned.

På overtagelsesmøtet overleveres nøkler, og selger og/eller kjøper avleser vannmåler. Målerstand og dato for avlesing meldes til KOBBL. Strømmåler avleses nå automatisk, men selger og/eller kjøper må sørge for at dato for eierskiftet  meldes til Eidsiva Energi i kundeservice@eidsivaenergi.no

På anmodning kan representant for borettslaget og/eller DES-klubben være til stede på overtagelsesmøtet.