Kontingent økning, På generalforsamling 08.04.2024 ble det vedtatt å øke medlemskontingenten til kr 220,- per år gjeldende fra 1. januar 2025.