Det innkalles til ordinær generalforsamling i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger, mandag 8. april 2024 kl 1800 i Sanitetens Hus Kongsvinger.

Saker som ønskes behandlet må være styret v/Martin Sunde Almqvist, Gullivegen 21, 2208 Kongsvinger, malmq@broadpark.no,  i hende innen 25.mars 2024.

Dokumenter til behandling legges ut på hjemmesiden 14 dager før behandling.