De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger har generalforsamling for året 2022 i Sanitetens Hus, Kongsvinger, tirsdag 25. april 2023 kl 1800. Dokumenter er tilgjengelige på hjemmesiden deskongsvinger.no. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 11.04.2023. Det blir gitt en orientering om status for bygging på Holt. ingen påmelding, enkel bevertning.