I kontakt med utbygger, KOBBL, har vi fått følgende redegjørelse:

Fremdrift:

  • Reguleringsplanen er godkjent av kommunen.
  • Utbyggingsavtalen (fordeling av oppgaver og kostnader til infrastruktur) er inngått.
  • Detaljplanlegging av byggeområdene pågår for fullt.

KOBBL og våre samarbeidspartnere vil være klare til å starte prosjektet raskt når markedsforholdene tilsier det.

Markedsforhold:

  • Igangsetting av nye boliger har gått ytterligere ned
  • Salgsvolum og prisene på bruktboliger har holdt seg noe bedre enn antatt, men ekspertene varsler merkbar prisnedgang i høst.
  • Rentenivået har økt ytterligere og ekspertenes prognoser tilsier at renten kommer til å økes med ytterligere 0,25 eller 0,5% frem mot nyttår.

            Markedsutsiktene er omtrent som i sommer.

Oppsummert:

KOBBL ønsker å starte opp byggingen på Holt så raskt som mulig når markedsforholdene ligger til rette for det. Vi kan fortsatt ikke være konkrete på når dette vil skje. 

Styret i DES Kongsvinger behandlet dette på styremøte 06.09.2023 og besluttet å ta informasjonen fra KOBBL til orientering og avvente situasjonen. Ny informasjon vil bli gitt så raskt som det skjer endringer i markedet og KOBBL vil starte opp på Holt.