Kommunestyret rakk ikke å behandle reguleringsplanen for utbygging på Holt før ferien. Neste møte er i september. Der blir både reguleringsplanen og utbyggingsavtale for KOBBL behandlet.

KOBBL har startet salget av leiligheter for sin Boviera, dette har ikke noe med DES-blokka å gjøre.

Vi regner med at vi kan presentere fysiske planer og tegninger for DES-blokka og leilighetene i løpet av august. Antydning av prisnivå vil også komme da.

Utsettelsen i kommunestyret kan medføre at vi ikke kommer i gang med byggingen av DES-blokka før på vinteren 2023. Da blir innflytting forskjøvet til 2023/24.

KOBBL og partnere vil stå som utbygger for DES-leilighetene, dette blir imidlertid bare for DES-medlemmer og med eget borettslag tilsluttet DES Kongsvinger.