Møtet ble holdt på Sentrum videregående skole 16.mars 2022 kl 1900.

Det møtte 70 – 80 interesserte, hovedsakelig medlemmer i DES Kongsvinger.

Styreleder Martin Sunde Almqvist åpnet møtet og informerte om status i DES Kongsvinger med 618 medlemmer totalt og ca. 60 som står på «Løpende søkerliste». Det er ønske om flere leiligheter og at disse er sentrumsnære. Det omsettes ca. 10 DES-leiligheter i året. Tildeling etter ansiennitet gjør at det kan ta flere år etter innmelding før en kan få tilbud om leilighet.

Han orienterte deretter om samarbeidet med KOBBL om å få tilgang til en blokk på Holt.

Adm. dir. i KOBBL Odd Henning Dypvik informerte om planer for utbygging på Holt. KOBBL har kjøpt ca. 25 daa. tomt for bygging av flere typer boliger, ca. 140 i alt. Ett av byggetrinnene er to 4-etasjers blokker med 24 leiligheter i hver. En av disse er tiltenkt å bygge for DES Kongsvinger. Plassering og mulige plantegninger ble presentert, ca. 80 m2 og med balkong, heis og garasje i kjeller.

Det kom flere innspill og spørsmål fra deltakerne om mulige endringer, disse tas med videre.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig høring og planlegges godkjent i kommunestyret før sommerferien. Deretter kan salg av leiligheter starte opp når en har salgspris klar. Dette vil bli etter sommerferien. For tiden er det så vidt usikkert mhp. byggepriser at det ble ikke sagt noe om mulige priser. Det kan finansieres med opp til 70% i fellesgjeld og dette reduserer innskuddet.

Byggestart for DES-blokka kan bli i slutten av 2022 med mulig innflytting sent på året 2023. Ca. 60 prosent av leilighetene må være solgt før oppstart. Det legges opp til at disse leilighetene skal ha nøktern, men god standard og være rimeligere enn andre tilsvarende leiligheter som bygges i Kongsvinger.

Dypvik orienterte deretter om flaggprosjektet Boviera som KOBBL skal bygge på samme område. Dette er et spesielt byggeprospekt med atrium og glasstak og gjelder ikke for DES Kongsvinger.

Martin Sunde Almqvist, takket Dypvik for god informasjon og tok opp liste over interesserte, det er registrert ca. 40 påmeldte hittil.