Samarbeidet mellom KOBBL og DES Kongsvinger fortsetter. Utarbeidelse av reguleringsplan for området forventes ferdig våren 2022. Den må vedtas i kommunestyret, forhåpentlig før sommerferien. Byggestart tidligst høsten 2022.

Informasjon om leiligheter, størrelse og pris vil komme på nyåret. Forhåndssalg på våren 2022. Se foreløpig kartskisse som viser de to aktuelle blokkene for DES Kongsvinger.

Se kart.