DES-boliger på Roverud

DES Kongsvinger vil i samarbeid med Nordbohus Kongsvinger undersøke om det er interesse for etablering av DES boliger på Roverud.
Invitasjon er sendt til medlemmer med adresse Roverud, Lunderseter, Hokkåsen og Brandval.

Fristen for tilbakemelding om interesse for DES boliger på Roverud har gått ut. Det har meldt seg bare 2 interesserte og vi utvider fristen for tilbakemelding til 31.12.2020.

Det er plass til i alt 8 tomannsboliger på tomten, Holajordet. Dette gir totalt 16 boligenheter.
Det skisseres en kostnadsramme på 2,5 mill kr per enhet, derav en egenandel på 1 mill kr. Månedsleie antas med dagens rentesatser å ligge på vel 5.500 kr.
Ved tilstrekkelig interesse planlegger Nordbohus å regulere tomten i 2021 og starte opp byggingen i 2022 med mulig innflytting på slutten av året 2022.

Interessenter kan melde fra til styreleder Martin Sunde Almqvist, malmq@broadpark.no eller tlf 91199190.

Kart

Bolig

Plantegning