Vinterstubben 4 er solgt til medlem nr. 310 med ansiennitet fra 17.03.1999.
Klubbens «løpende» søkerliste teller nå 50 søkere!
Utover våren blir leilighetene i Gullivegen 9 og Høststubben 8 ledige.