I Thorshaug borettslag på Austmarka er det flyttet inn i 4 leiligheter, og 2 er nå under bygging. Byggetrinn 3 med 2-4 leiligheter er under planlegging.
Interesserte kan ta direkte kontakt med Nordbohus a.s. i Kongevegen 86, 2211 Kongsvinger, tlf. 62 82 13 30 – 930 06 448 for nærmere opplysninger.
For mer informasjon om DES Kongsvinger og klubbens vedtekter, se klubbens nettside www.deskongsvinger.no