På spørsmål om noen av våre medlemmer kan tenke seg å bo i blokk, det vil i praksis si leiligheter med trapp og/eller heis, har vi til nå fått kun 1 tilbakemelding. Vi vil svært gjerne motta flere reaksjoner på utspillet vårt!

Det er nå avklart at det ikke blir DES-leiligheter i høyblokka som skal reises mellom Møbelringen og Coop Extra (den nedlagte bensinstasjonen) Leilighetene vil bli solgt som selveier-leiligheter til fast pris. Det vil bli holdt orienteringsmøte om prosjektet når salget starter, og annonse om dette kommer i Glåmdalen.