Kommunen har gitt tillatelse og det gjennomføres generalforsamling tirsdag 20. april kl 1800 i Sanitetens hus.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende
innen 6. april 2021. Dette sendes til styrets leder, Martin Sunde Almqvist,
e-post: malmq@broadpark.no.