Styret planlegger gjennomføring av generalforsamling for 2020 i Sanitetens
Hus 20. april kl 1800. Datoen for dette kan bli flyttet, avhengig av
smittevernregler.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende
innen 6. april 2021. Dette sendes til styrets leder, Martin Sunde Almqvist,
e-post: malmq@broadpark.no.