Dagsorden

Generalforsamlingen behandler

 1. Styrets beretning
 2. Revidert regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent og styrehonorar
 4. Innkomne forslag
 5. Valg
  1. Leder
  2. Styremedlemmer
  3. Vararepresentanter
  4. Revisor samt vararepresentant for 2 år
  5. Valgkomite på 3 medlemmer med 1 vararesentant for 1 år
  6. Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i de eldres boligspareklubb i Kongsvinger