På grunn av korona-situasjonen utsettes årsmøtet/generalforsamlingen inntil videre. Sittende styre fungerer også inntil videre.

Ny møteinnkalling kommer når møter og forsamlinger igjen er tillatt. I mellomtiden klargjør styret årsmøtepapirene og legger disse ut på denne nettsiden.